Tarieven

Altijd gratis

 • wifi, scannen en gebruik van internet/pc's
 • reserveren van materialen
 • alle materialen zijn gratis uitleenbaar

Lidmaatschap

 • gratis tot 18 jaar
 • € 5 vanaf 18 jaar
 • € 1.25 voor personen met Kom!pas kortingspas
 • gratis voor studenten lerarenopleiding met een geldige studentenkaart
 • gratis voor leerkrachten met een geldige lerarenkaart 

Lenen

 • alle materialen zijn gratis uitleenbaar
 • verlengen en reserveren zijn gratis
 • geen boetes voor enkele dagen te laat inleveren
 • vanaf 3 weken te laat inleveren, vaste kost van € 10
 • vanaf 5 weken te laat inleveren, vaste kost van € 20
 • vanaf 9 weken te laat inleveren, € 20 + vervangkost uitgeleende materialen

Printen en kopiëren

 • A4  zwart/wit: € 0.10
 • A4  kleur: € 1
 • A3  zwart/wit: € 0.20
 • A3  kleur: € 2

Varia

 • ernstige schade of verlies: kostprijs waaraan de bib het materiaal aankocht
 • kost duplicaatpasje bij verlies van je lidkaart: € 2
 • aanvraag materiaal uit andere bib (IBL): € 2.50 per aanvraag