Tarieven

Altijd gratis

 • wifi, scannen en gebruik van internet/pc's
 • reserveren van materialen
 • alle materialen zijn gratis uitleenbaar

Lidmaatschap

 • gratis voor jongeren tot 26 jaar
 • € 5 vanaf 26 jaar
 • € 1.25 voor personen met Kom!pas kortingspas
 • gratis voor studenten lerarenopleiding met een geldige studentenkaart
 • gratis voor leerkrachten met een geldige lerarenkaart 

Lenen

 • alle materialen zijn gratis uitleenbaar
 • verlengen en reserveren zijn gratis

Telaatgeld

Het ‘telaatgeld’ bedraagt € 0,30 per week en per materiaal.  
Digitale communicatie per e-mail is kosteloos; voor elke brief betaalt de lener € 1.

 • 3 dagen vóór het verstrijken van de uitleentermijn: e-mail ter herinnering.
 • 1 dag na het verstrijken van de uitleentermijn: eerste aanmaning per e-mail of brief.  8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: tweede aanmaning per e-mail of brief.
 •  22 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: materiaalvergoedingsnota per brief met een telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal.
 •  50 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: eindfactuur per brief met het telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal.

Printen en kopiëren

 • A4  zwart/wit: € 0.10 /per zijde
 • A4  kleur: € 1 / per zijde
 • A3  zwart/wit: € 0.20 / per zijde
 • A3  kleur: € 2 / per zijde

Varia

 • ernstige schade of verlies: kostprijs waaraan de bib het materiaal aankocht
 • kost duplicaatpasje bij verlies van je lidkaart: € 3
 • aanvraag materiaal uit andere bib (IBL): € 3 per aanvraag