Boek
Nederlands

Vlaamse beweging, sociale beweging?

Lode Wils (auteur)

Vlaamse beweging, sociale beweging?

Geschiedenis van de Vlaamse beweging in België van 1830 tot 1970, met nadruk op de sociale aspecten van de beweging.
Onderwerp
Vlaamse Beweging
Titel
Vlaamse beweging, sociale beweging?
Auteur
Lode Wils
Taal
Nederlands
Uitgever
[Aalter]: Ertsberg, 2023
429 p.
ISBN
9789464750096 (hardback)

Besprekingen

Een diepgaand boek over de Vlaamse beweging. Het boek onderzoekt de relatie tussen de Vlaamse beweging en verschillende sociale bewegingen in België van 1830 tot 1970. Het stelt de vraag of de Vlaamse beweging ooit een sociale beweging was en hoe verschillende sociale groepen, zoals de middenstand, ambachtslieden, boeren en fabrieksarbeiders, zich tot de taalbeweging verhielden. Daarnaast analyseert het de interactie tussen de Vlaamse beweging, progressief liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie, en onderzoekt het de inspanningen van democratische stromingen voor taaleisen op verschillende gebieden zoals de werkvloer, het leger, de administratie en het onderwijs. Intelligent en met diepgang geschreven. Geschikt voor een geoefende lezersgroep. Lode Wils (1929) is hoogleraar emeritus hedendaagse geschiedenis aan de KU Leuven. Hij doceerde en publiceerde over natievorming, christendemocratie en Vlaamse beweging, en schreef een biografie van Frans van Cauwelaert.

Over Lode Wils

Lodewijk (Lode) Jan Wils (Antwerpen, 18 maart 1929) is een Belgisch historicus en hoogleraar.

Biografie

In 1939 begon Wils zijn humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen, maar moest in de oorlog overstappen naar het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Hij werd lid van de Christelijke Volkspartij en ontplooide activiteiten bij de Antwerpse jongerenafdeling. Van 1945 tot 1951 studeerde hij aan de Katholieke Universiteit Leuven en werd er licentiaat in de geschiedenis en doctor in de rechten. In 1951 werd hij studiemeester in de Koninklijke Athenea van Hasselt en Deurne. In 1954 verdedigde hij een proefschrift over Jan Baptist David en werd zo ook doctor in de geschiedenis. In 1956 richtte hij mee de Vlaamse Volksbeweging op maar bleef er slechts korte tijd actief. Hij woonde ook enkele lezingen bij van de Stichting Lodewijk de Raet.

In 1958 werd hij benoemd tot leraar aan de Koninklijke Athenea van Antwerpen en Hobo…Lees verder op Wikipedia