Boek Nederlands

Wegwijs in economie

Koen Schoors (auteur), Johan Albrecht (auteur), Bart Defloor (auteur)

Wegwijs in economie

Koen Schoors (auteur), Johan Albrecht (auteur), Bart Defloor (auteur)
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Onderwerp
Economie
Taal
Nederlands
Editie
Derde [herwerkte] druk
Uitgever
Gent: Owl Press, 2019
879 p. : ill.
ISBN
9789463930291 (ISBN sticker, paperback)

Besprekingen

Een dik handboek over economie dat in twaalf delen en 35 hoofdstukken het vakgebied in kaart brengt, van de basisprincipes tot de actuele economische inzichten. Na de inleiding komen welvaart, handel en overheidsingrijpen aan bod. Daarna delen over gezin, producent, marktvormen en overheid. Dan vijf delen over de macro-economische aspecten, productiefactoren, internationale aspecten en macro-economische modellen. Het laatste deel gaat over groei en technologische actuele aspecten. Toegankelijke geschreven, fraaie lay-out met vele modellen, figuren, formules en kleurenfoto's. Merkwaardig voor een boek van deze omvang is het ontbreken van een index; evenmin is er een literatuuropgave. De vijf auteurs zijn docenten en hoogleraren aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Gent. Gericht op hbo- en wo-studenten in economische studies en vakken.