Boek Nederlands

Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Khalid Benhaddou (auteur), Patrick Loobuyck (auteur), Tomas Serrien (auteur)
+1
Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?
×
Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij? Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?

Khalid Benhaddou (auteur), Patrick Loobuyck (auteur), Tomas Serrien (auteur)
Zoektocht naar universele waarden, waarbij twee wetenschappers met een verschillende achtergrond in gesprek gaan over samenleven in een gepolariseerde westerse samenleving.
Titel
Verdwaald in verlichting : waarover kunnen we het nog eens zijn in een samenleving van wij tegen zij?
Auteur
Khalid Benhaddou Patrick Loobuyck Tomas Serrien 1992-
Taal
Nederlands
Uitgever
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2019
226 p.
ISBN
9789463930543 (paperback)

Besprekingen

Hoe verhouden zich de oude verlichtingswaarden met het huidige wij - zij denken? In een samenleving gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap, kan diversiteit immers botsen en leiden tot grote spanningen en polarisatie. Dit actuele boek is een verslag van een dialoog tussen een imam, auteur, werkzaam aan de UGent en een atheïstische filosoof, ook auteur en verbonden aan de Universiteit Antwerpen. In hun discours willen ze mensen aanzetten tot kritisch nadenken over de vraag hoe men een vrije samenleving en een rechtstaat wil nastreven en tegelijkertijd andersdenkenden kan respecteren. De vraag doet zich voor óf en hoe religie, inclusief allerlei strenge voorschriften, in een dergelijke samenleving kan gedijen. Religies stammen immers van vóór de verlichting en moeten misschien ook een leerproces doormaken. Duidelijk wordt dat beide auteurs hun eigen, individuele weg naar verlichting hebben gevolgd. Ze vertolken weliswaar hun eigen stem, maar laten zien dat het zoeken naar geme…Lees verder

Over Khalid Benhaddou

Khalid Benhaddou (Gent, 31 januari 1988) is een Belgische imam. Hij is de hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en wordt gezien als een eigentijdse stem in de Vlaamse moslimwereld. Hij is islamleerkracht, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en directeur van CIRRA, een expertise- en onderzoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit in Vlaanderen.

Biografie

In 2006 werd Benhaddou op achttienjarige leeftijd de jongste Vlaamse imam tot op dat moment. Hij zet in op de strijd tegen radicalisering van moslims in de westerse wereld. Als verbindingsfiguur poogt hij polariserende tendensen in de samenleving tegen te gaan. Hij poogt westerse waarden van de verlichting te verzoenen met de waarden uit de Koran. Mensenrechten kunnen volgens hem een referentiekader zijn voor maatschappelijke consensus en de basis zijn voor alle religies, en religie kan sociale normen brengen in een samenleving met zijn wetten.

Op 19 oktob…Lees verder op Wikipedia