Boek
Nederlands

Het land 32 : roman

+1
Het land 32 : roman
×
Het land 32 : roman Het land 32 : roman

Het land 32 : roman

Genre:
Een man bevindt zich plotseling in een werkelijkheid die het meest weg heeft van een digitaal spelprogramma, waar je zonder enige aanwijzing uit moet zien te komen.
Titel
Het land 32 : roman
Auteur
Daan Heerma van Voss 1981-
Taal
Nederlands
Parallele titel
Het lznd tweeëndertig
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2014
541 p. : ill.
ISBN
9789023485391 (paperback)

Andere formaten:

Besprekingen

De grens tussen spreken en zwijgen

De dichters die zich niet door imagovorming laten leiden, lopen het risico onvoldoende opgemerkt te worden. Dat is het geval voor Michel Bartosik. Zijn verzamelde gedichten moeten daar verandering in brengen.

Dichter Michel Bartosik (1948-2008), tijdens zijn leven hoogleraar Nederlandse literatuur aan de VUB, was de zoon van een Poolse vader en een Vlaamse moeder. Dat speelde een bepalende rol in zijn werk.

Erik Spinoy toont in zijn uitgebreid en erg gedegen essay in Schroomruil, de verzamelde gedichten, aan dat Michel Bartosiks poëzie een persoonlijke vertaling is van de maniëristisch-experimentele lijn in de Vlaamse poëzie, met als coördinaten Hugues C. Pernath en de te vroeg gestorven Jan De Roeck, een vriend, tijdgenoot en inspirator van Bartosik. Michel Bartosik was geen dichter van grote programma's. Samen met zijn vriend Wilfried Adams publiceerde hij weliswaar het Impuls-manifest (1975). Daarin pleitten de dichters, in een tegenbeweging tegen het nieuw-realisme, voor niet-anekdotische, taalgerichte en zelfreflectieve poëzie. We zien dit vooral gerealiseerd in Bartosiks vroegste gedichten. Die hebben een grote ondoordringbaarheid, die we zouden kunnen interpreteren als een…Lees verder

Het land 32 opent met een reeks bevreemdende beelden. De beelden zijn disparaat en vaag, al wordt van meet af aan ook de suggestie gewekt dat ze iets met elkaar te maken hebben. Geleidelijk wordt het beeld scherper. Het hoofdpersonage is een ik-figuur die zich in een complex van kale ruimten bevindt. Hij is zijn geheugen kwijt en heeft slechts vage herinneringen aan een bestaan van voor zijn ‘ontwaken’. Hij kan zich zelfs zijn eigen naam niet meer herinneren. In de loop van het verhaal zal hij zijn herinneringen trachten terug te vinden en daarbij verschillende identiteiten uitproberen.
Nummer 32 is niet het enige menselijke wezen dat zich in het gebouw bevindt. Ook de man met het witte oog waart er rond. Hij noemt zich Vrijdag en lijkt de functie van bewaker of verpleger uit te oefenen. De ik-figuur en Vrijdag zijn elkaars tegenpolen. Beiden hebben elkaar echter nodig. Vrijdag voorziet nummer 32 van voedsel en kleding; in ruil daarvoor levert de ik-figuur hem verhalen. Die …Lees verder
De hoofdpersoon bevindt zich onaangekondigd in een werkelijkheid die het meest weg heeft van een digitaal spelprogramma, waar je - zonder enige aanwijzing - uit moet zien te komen. De bizarre, verrassende, soms schokkende en voorspelbare gebeurtenissen in dit spel werpen de hoofdpersoon (die Marlon Brando heet) steeds terug op zichzelf en de vragen die er wezenlijk toe doen: wat is de werkelijkheid, wie staat je bij en wie is tegen je. Is dat het meisje Penny Lane, of de ook aanwezige man Vrijdag? Allerlei verwijzingen naar bestaande en historische personages maken het boek tot een intense maar niet gemakkelijke leeservaring, waarbij grote concentratie vereist is en enige cultuur-historische achtergrond. Soms overheerst de conceptuele gedachte achter het boek de literaire toegankelijkheid, waardoor het niet voor iedere lezer eenvoudig zal zijn dit boek op waarde te schatten. Normale druk.

Over Daan Heerma van Voss

CC BY 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Daniel Jan (Daan) Heerma van Voss (Amsterdam, 20 januari 1986) is een Nederlandse schrijver en interviewer.

Familie

Heerma van Voss is de oudere broer van schrijver Thomas Heerma van Voss en zoon van oud-omroepbaas Arend Jan Heerma van Voss en hoogleraar sociologie Christien Brinkgreve. In oktober 2014 is een documentaire (Privéterrein, gemaakt door Pieter Verhoeff) over het schrijversgezin uitgezonden op de Nederlandse televisie. Hij is familie van industrieel en luchtvaartpionier Sybrand Heerma van Voss. In 2015 verscheen Ultimatum, een thriller die Heerma van Voss schreef met zijn broer Thomas Heerma van Voss.

Loopbaan

Heerma van Voss doorliep het Vossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid. Van 2004 tot 2005 woonde hij in Italië. In 2009 bundelden Heerma van Voss en Daniël van der Meer hun in De Groene Amsterdammer gepubliceerde interviewreeks De Kloof. In 2010 ve…Lees verder op Wikipedia