Boek
Nederlands

Afscheid van de handkus

Benno Barnard (auteur)
Afscheid van de handkus is Benno Barnards meest persoonlijke boek, een genealogische verkenning, aanvankelijk in de vorm van een journaal, dan uitmondend in een kleine roman. Het journaal beschrijft de fi ctie van het eigen leven, de roman is de verzonnen autobiografie. Tezamen vormen ze een eerbetoon aan ouders en grootouders en liefdesverklaringen aan vrouw en kinderen. Opgetrokken uit weemoedig
Bevat
Bladzijden van een brillenjood (roman)
Afscheid van de handkus (dagboek)
Onderwerp
Barnard, Benno
Titel
Afscheid van de handkus
Auteur
Benno Barnard
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: uitgeverij Atlas Contact, 2023
458 p.
ISBN
9789025474164 (paperback)

Besprekingen

Orthodoxie voor beginners

In Afscheid van een handkus laat Benno Barnard niet alleen lyriek uit zijn pen lekken, maar ook vitriool. Dat levert nooit gevaar op, aangezien hij uitdrukkelijk waarschuwt voor een al te letterlijke lezing.

Ook in het nieuwe literaire dagboek van Benno Barnard gaat de beschaving ten onder. De inval van de Russen in Oekraïne belooft weinig goeds voor de toekomst van Europa, noteert hij. 'Maar die was toch al voorbij.' Er wordt flink wat retorisch vuurwerk afgestoken in ­Afscheid van een handkus, hoofdzakelijk om de uitzonderingspositie van de verteller te verdedigen. ' Ah, la fatigue du nord! Een ongewone vermoeidheid overvalt me, een weerzin tegen dit heden, dat het mijne niet is.' Ook journalisten, postmoderne twijfelaars, de Europese Unie en een hele rist lagere ambtenaren krijgen de volle laag, ja zelfs wijlen Bernard ­Dewulf ontvangt een eresalvo. 'Hij had de neiging te veel suiker door zijn stijl te roeren.' Barnard laat niet alleen lyriek uit zijn pen lekken, maar ook vitriool. Dat levert nooit gevaar op, aangezien hij uitdrukkelijk waarschuwt voor een te letterlijke lezing. Afscheid van een handkus is bedoeld voor lezers 'die ­intelligent genoeg zijn om te bese…Lees verder

Over Benno Barnard

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Stramaturino

Benno Barnard (Amsterdam, 21 november 1954) is een Nederlands dichter, essayist, toneelschrijver, reisschrijver en vertaler. Hij studeerde begin jaren 80 theologie aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Hij woonde van 1976 tot eind 2015 in België, waarna hij naar East Sussex verhuisde. Hij is de zoon van de dichter Willem Barnard, die (ook) schreef onder het pseudoniem Guillaume van der Graft.

Werk

Barnard debuteerde in 1981 met romantisch-cerebrale poëzie. Zijn latere bundels - beïnvloed door de Engelse dichters van het interbellum - zijn soberder van toon en getuigen van een historisch pessimisme; ze bevatten zowel reeksen van langere gedichten als epyllions.

Na het classicistische All for Love van John Dryden herdicht te hebben (Liefdeswoede, 1993) schreef hij vier eigen versdrama's; Mevrouw Appelfeld (2007) is zijn eerste theaterwerk in proza. Barnards prozateksten vormen …Lees verder op Wikipedia