Boek
Nederlands

Inleiding in de pedagogiek

Annemarie Becker (auteur)

Inleiding in de pedagogiek

Studieboek op hbo-niveau.
Onderwerp
Pedagogie
Titel
Inleiding in de pedagogiek
Auteur
Annemarie Becker
Taal
Nederlands
Uitgever
Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2021
264 p. : ill.
Verschijningsdatum
15-03-2021
ISBN
9789023257981 (paperback)

Besprekingen

Tweede herziene druk (2014), waarin eerstejaars hbo-studenten kennis maken met de basis van de pedagogiek. In het eerste deel (tweederde van het boek) richt de auteur zich op 'de opvoedkundige benadering': basisbegrippen, opvoedproces, opvoedingsstijlen, problemen en hulpverlening bij opvoedingsproblemen. Deel twee bevat als rode draad 'de pedagogische benadering': de ontstaansgeschiedenis van de pedagogiek en de pedagogiek in relatie tot onder andere psychologie, sociologie en de systeemtheoretische benadering. De uitgave sluit af met een literatuurlijst en register. Elk hoofdstuk is opgebouwd volgens een vaste format: leerdoelen, theorie, casussen, samenvatting, verwerkingsopdrachten. Extra digitaal verwerkingsmateriaal is toegankelijk na het aanmaken van een (gratis) account. Naast het aanbieden van informatie en kennis wordt de student uitgenodigd om na te denken hoe hij zelf over de besproken thema's denkt (mening/opvatting) en hoe hij die 'in de praktijk brengt'. Dit alles biedt…Lees verder